Przejdź do treści

ikona pracodawcy

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni

Zobacz więcej
Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
ul. Kołłątaja 8
81-332 Gdynia
tel. (58) 620 49 54, 621 11 61, 620 29 44, 621 11 50
e-mail: pup@pupgdynia.pl
gdynia.praca.gov.pl/

 • ikona-Doradztwo

  Doradztwo

  • profesjonalne doradztwo personalne, pomoc w rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy
  • wspieranie rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników

 • ikona-Refundacja

  Refundacja

  • refundacja kosztów poniesionych na wyposażenie lub doposażenie nowego miejsca pracy dla osoby bezrobotnej
  • refundacja części wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnienie bezrobotnego

 • ikona-Staże

  Staże

  • organizacja stażu dla bezrobotnych

 • ikona-Szkolenia

  Szkolenia

  • finansowanie kosztów szkolenia kandydatów do pracy w ramach umowy trójstronnej
  • finansowanie kosztów szkoleń kandydatów do pracy w kierunkach zgodnych z potrzebami przedsiębiorcy
  • dofinansowanie do kosztów szkoleń pracodawców i pracowników w kierunkach wybranych przez pracodawcę (Krajowy Fundusz Szkoleniowy)

 • ikona-Zatrudnianie cudzoziemców

  Zatrudnianie cudzoziemców

  • rejestracja oświadczeń przedsiębiorców o powierzeniu pracy obywatelom Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy
  • sporządzanie opinii starosty niezbędnych w procesie ubiegania się o zezwolenie wojewody na pracę cudzoziemca spoza UE i EOG w Polsce
  • wydawanie zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemca

 • ikona-Organizacja

  Organizacja

  • giełdy pracy tzn. spotkania przedsiębiorców z kandydatami do pracy
  • targi pracy z udziałem zainteresowanych przedsiębiorców
  • konferencje na temat trendów występujących na lokalnym rynku pracy
  • spotkania z udziałem specjalistów z innych instytucji na temat przepisów prawa z obszaru rynku pracy

 • ikona-Wsparcie

  Wsparcie

  • wsparcie w realizacji zwolnień grupowych

X
Potwierdzenie

Zamierzasz opuścić nas i przejśc na stronę
Czy nadal chcesz to zrobić?